Bize ulaşın:

+90 532 737 82 21

Mail:

info@basaklariskele.com

Başaklar İskele'den Gelişmeler İçin:

/basaklariskele

Sıkça Sorulan Sorular

Neden iskelelerin galvaniz kaplı olması istenmektedir?

Demir esaslı malzemelerin korozyona karşı korunması son derece önemlidir. Bileşenlerin korozyon sebebiyle et kalınlıklarının düşmesi ve bu malzemelerin taşıma kapasitesinin olması gerektiğinden daha düşük olması neticesinde yükleme sonucu çökme, kopma, kırılma vb. istenmeyen sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. Korozyona maruz kalan bir malzemenin kullanım ömrü azdır ve her an bir kaza oluşumu söz konusudur. Galvaniz kaplı iskele sistemi uygun şekilde muhafaza edildiğinde çok daha uzun bir süre kullanılabilir. Boruların hem iç yüzeyi hem de dış yüzeyinin korozyona karşı korunmasında en uygun yöntem sıcak daldırma galvanizdir.(Bknz. TS EN 12811-2)

Cephe iskelesinin yapıya bakan iç taraflarında korkuluk kullanılması gerekli midir?

Korkulukların amacı çalışan düşmesinin önlenmesidir. İskele ön ve kısa kenarlarında korkuluklar ve topuk levhaları yer almaktadır. Yapıya bakan taraflarda ise çalışanın düşmemesi için iskelenin yapıya mümkün olduğunca yakın kurulması esastır. Yapılan çalışmanın niteliğinden ya da iskelenin kurulduğu çalışma yüzeyinden dolayı iskele çalışanın düşmesine neden olabilecek bir açıklık bırakılarak kurulmak zorunduysa, düşmeye karşı mutlaka tedbir alınmalı ve öncelikle toplu korunma tedbirlerine başvurulmalıdır. Korkulukların kullanılması, yapıya doğru çıkma platformların oluşturulması gibi tedbirler ile düşmeye karşı korunma sağlanmalıdır. Her zaman risk değerlendirmesi dikkate alınmalı, alınan tedbirlerin yeni riskler ortaya çıkarmamasına dikkat edilmelidir.

İskele kurulum elemanı belgesi almak isteyenler nasıl bir yol izlemelidirler? Eğitimler ve sınav hakkında bilgi verebilir misiniz?

İskele Kurulum Elemanı Branşında Yeterlilik belgesi almak isteyen kişiler www.myk.gov.tr internet adresinden yetki almış olan eğitim kurumlarına ulaşmak suretiyle online başvuru yapabilirler. İlgili internet sitesinden başvuru yaptıktan sonra teorik, mülakat ve uygulamalı sınavlara girerek teorik sınavdan %60, mülakattan %70 ve uygulamadan da %80 başarı sağlamaları gerekmektedir. Yeterlilik sınavı için eğitim ön şartı bulunmamaktadır.

Standartlara Uygun Bir Iskelede Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Kullanılması Gerekli Midir?

Alınacak önlemlerde toplu korunma tedbirlerine öncelik verilmesi esastır. Toplu korunma tedbirlerinin riski tamamen ortadan kaldıramadığı, uygulanmasının mümkün olmadığı, geçici olarak kaldırılmasının gerektiği vb. durumlarda ise kontrol hiyerarşisinin son basamağı olan kişisel koruyucu donanım kullanımına başvurulmalıdır.(Bknz. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, EK-4, Yüksekte Çalışma). İskelelerde düşme riskine karşı toplu korunma korkuluk sistemleri ile sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra örneğin asma iskelelerde korkuluklarla birlikte çalışanların tam vücut emniyet kemerlerini düşey yaşam hattına bağlaması da zorunludur. Cephe iskelelerinin kurulum ve söküm aşamalarında düşmeye karşı geçici platform ya da geçici korkuluk veya benzeri sistemler kullanılarak düşmeye karşı bir üst katın korkulukları yerleştirilerek toplu korunma tedbirlerine başvurulmaktadır.(Bu sistemlerin yerleştirilmesi sırasında da KKD kullanımı gerekebilmektedir.) Bu sistemler uygulanamıyorsa, kurulum ve söküm işlemlerinde uygun noktalara bağlanmış kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır. Standartlara uygun, güvenli şekilde kurulmuş bir cephe iskelesinde ise korkuluklar ve diğer hususlar eksiksiz yer aldığından toplu korunma tedbirleri sağlanmış olmaktadır. Ancak bu noktada mevcut tedbirlerin yeterliliği sorgulanmalı ve düşmeye karşı KKD kullanımına karar verilmesinde; çalışma ortamı, çevre koşulları, kullanılan alet ve iş ekipmanları, çalışanın fiziksel özellikleri vb. kriterler göz önünde bulundurularak yapılan risk değerlendirmesi esas alınmalıdır.

Kurma, Kullanma Ve Sökme Planı Kimler Tarafından Hazırlanmalıdır? Bu Planda Hangi Hususlar Yer Alabilir?

Kurma, kullanma ve sökme planının dayanağı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'dir. Bu plan seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak yapı işlerinde inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri; gemi inşası ve sökümü işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır veya yaptırılır. Ayrıca planın iskele ilgili detay bilgilerini içeren standart bir form şeklinde hazırlanabileceği yönetmelik hükmünde belirtilmektedir.

Planda aşağıdaki hususlar yer alabilir:

İskele ile ilgili bilgiler (Türü, yük ve genişlik sınıfları vb.), İskelenin kurulacağı yapı ve çevreye ait bilgiler (yaya ve araç trafiği, kazı çalışmaları, yüksek gerilim hatları, zemin koşulları, bağlandığı yapının durumu vb.), Yüksekte çalışma sırasında çalışan düşmesi, malzeme düşmesi ve diğer risklere karşı alınması gereken önlemler, Üreticiden temin edilen kullanım kılavuzunda belirtilen hususlar da dikkate alınarak kurulum ve söküm işlemlerinin hangi sıralamaya göre yapılması gerektiği, İskele malzemelerinin istiflenmesi, taşınması, kaldırılması ve indirilmesi sırasında dikkat edilecek hususlar (malzeme düşmesi, ergonomi vb.), Ankrajla ilgili hususlar ( Malzeme bilgileri, yapı üzeri ankraj noktaları/modeli vb.) İş ekipmanları, el aletlerinin güvenli kullanımı, İskelenin kurulumu sırasında, iskele üzerinde çalışma boyunca ve söküm sırasında güvenli çalışma yöntemleri, İskelenin bileşenlerinin düzenli olarak ve söküm sonrası kontrolü ile ilgili hususlar, Düzen ve temizlik, Sağlık ve güvenlik işaretleri (kullanılması gereken işaretler, işaretlerin asılacağı yerler vb).

Adres: Akse Mah. 401/1Sk. No:40 Çayırova / Kocaeli

Copyright © 2019 Başaklar İskele